Profil
Orgány
Zväzové dokumenty
Členská základňa
Kontakt
Aktuality
Členská zóna
Aktuality
25.10.2019
Výzva na predloženie návrhov na projekt
Slovenský mliekarenský zväz a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka vyzývajú marketingové agentúry na predloženie návrhov projektov na Propagačnú kampaň na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovensku.

Výzva na výberové konanie PK 2020.pdf / 300,1 kB - Výzva na predloženie návrhu projektu


31.08.2015
Pozvánka na Fórum BAT 9.9.2015
Slovenská inšpekcia životného prostredia organizuje dňa 9. septembra 2015 vo svojom sídle FÓRUM BAT.

Pozvánka a prihláška sú k dispozícii na stiahnutie nižšie.

Prihláška.dotx / 27,3 kB - Prihláška na Fórum BAT 9.9.2015
Pozvánka_Fórum BAT_20150909.pdf / 732,7 kB - Pozvánka na 9.9.2015


31.08.2015
Pozvánka na verejné zhromaždenie "Politika EÚ likviduje mliečnych farmárov"
Cieľom verejného zhromaždenia "Politika EÚ likviduje mliečnych farmárov", ktoré sa bude konať v pondelok 7. septembra 2015
od 11.00 hodiny pred OC Eurovea v Bratislave, je prejaviť nespokojnosť s politikou EÚ v sektore mlieka a navrhnúť opatrenia, ktoré by mohli pomôcť.

Prvovýrobcov mlieka prídu podporiť aj spracovatelia mlieka na Slovensku.

Pozvánka na Verejné zhromaždenie 7. septembra 2015 final.docx / 124 kB - Pozvánka na 7.9.2015


13.04.2015
Petícia "Za záchranu slovenského mlieka"
Dňa 8.4.2015 bola zahájená Petícia "Za záchranu slovenského mlieka", ktorú organizujú prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka na Slovensku združení v Mliečnom fonde.
Petícia upozorňuje na zlú situáciu v sektore mlieka a na dlhodobo nevyvážené vzťahy v reťazci mlieka.
Petíciu je možné podpísať aj na web-stránke www.slovenskemlieko.sk
Ako symbol zlej situácie v sektore mlieka sa počas zbierania podpisov pod Petíciu od 8.4.2015 do 23.4.2015 v krajských mestách SR bude rozdávať "Posledná fľaša mlieka" a "Posledný kúsok syra".

MZ_peticia_harky_01.pdf / 404,2 kB - Petičný hárok
Info - petícia.docx / 13,9 kB - Informácia k Petícii


04.07.2014
Výzva pre prispievateľov do Mliečneho fondu
V prílohe je na stiahnutie
"Výzva pre prvovýrobcov a nákupcov mlieka - prispievateľov do Mliečneho fondu, na nomináciu do Hodnotiacej komisie a Pracovnej skupiny na prípravu a realizáciu propagačnej kampane"

Výzva na nomináciu do HK-Final.docx / 67,7 kB - Výzva na nomináciu do Hodnotiacej komisie


19.06.2014
Výzva na predloženie návrhov na projekt
Slovenský mliekarenský zväz a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka vyzývajú na predloženie návrhu na projekt na Propagačnú kampaň na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska.

Ďalšie informácie sú v dokumente v prílohe na stiahnutie.

Výzva na výberové konanie PK 2014.docx / 64,4 kB - Výzva na predloženie návrhou projektu


22.05.2012
Časopis MLIEKARSTVO 2012
Slovenský mliekarenský zväz Vám ponúka nové číslo
odborného časopisu MLIEKARSTVO, ktorý si môžete objednať na adrese zväzu.

Ponukový list je v prílohe.

ponuka na objed.doc / 28 kB - ponukový list na časopis MLIEKARSTVO


15.03.2012
tlačová správa RAJO a.s.
V prílohe je tlačová správa spoločnosti RAJO a.s. k neštandardnému, ale zdravie neohrozujúcemu mlieku.

RAJO a.s.tlacova sprava zo dna 14.03.2012.pdf / 761,9 kB - tlačová správa RAJO a.s.


13.02.2012
Komuniké SMZ, SZPM a ZO CR SR
V prílohe je Komuniké zo stretnutia SMZ, SZPM so Zväzom obchodu a cestovného ruchu SR zo dňa 31.2.2012

Komuniké SMZ, SZPM a ZO CR SR.jpg / 139,2 kB - Komuniké


31.01.2012
Výzva na predloženie návrhov na projekt
V prílohe je uverejnená výzva na predloženie návrhu na projekt na propagačnú kampaň na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska.

Zadávacie podmienky sú k dispozícii na úrade SMZ a SZPM.

výzva na výberové konania mlieko 2012.doc / 27 kB - Výzva na predloženie návrhou projektu


20.12.2011
Informácia k pokračovaniu Mliečneho fondu
V prílohe je uverejnený list všetkým prispievateľom do Mliečneho fondu s informáciou o ukončení projektu Objav mlieko a
k pokračovaniu Mliečneho fondu s novým využitím.

List nákupcom a prvovýrobcom-propagácia mlieka-web.pdf / 80,3 kB - List prispievateľom do Mliečneho fondu


29.11.2011
Časopis MLIEKARSTVO
Slovenský mliekarenský zväz vydáva odborný časopis MLIEKARSTVO, ktorý si môžete na adrese úradu SMZ objednať.

K dispozícii sú na úrade zväzu obidve čísla roku 2011.

Ponukový list nájdete v prílohe.

ponuka na objed.doc / 28,5 kB - ponukový list na časopis MLIEKARSTVO


20.10.2011
Vyhodnotenie projektu "Objav mlieko"
Propagačný a informačný program na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobok na Slovensku bol ukončený 19. októbra 2011.

V prílohe nájdete prezentácie jeho vyhodnotenia, zhrnutie výsledkov prieskumov a vyhodnotenie splnenia cieľov programu.

Ipsos_zhrnutie vysledkov prieskumov 2008-2011.pdf / 801,4 kB - Výsledky prieskumov
PIP - Prezentacia plnenie cielov final.pdf / 212,7 kB - Vyhodnotenie plnenia cieľov
PIP - Prezentacia_final.pdf / 2617 kB - Prezentácia o projekte
Rozpocet a financovanie projektu.pdf / 131,2 kB - Vyhodnotenie financovania projektu


26.09.2011
K nepravdivej správe "o prebalovanom mlieku"
V prílohe je stanovisko spoločnosti TETRA PAK, vyrábajúcej obaly na UHT mlieko a stanovisko Českej veterinárnej správy, keďže mailová "poplašná" správa o prebalovanom mlieku sa objavila pôvodne v Čechách. SMZ sa so stanoviskami plne stotožňuje.

Stanovisko SVS CR.doc / 26 kB - stanovisko ŠVS ČR
Stanovisko_Tetra_Pak.doc / 988 kB - stanovisko TETRA PAK


12.08.2011
Pozvánka na AGROKOMPLEX 2011
Slovenský mliekarenský zväz Vás pozýva na návštevu stánku OBJAV MLIEKO k projektu "Propagačný a informačný program na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku",
na výstave AGROKOMPLEX v dňoch 18.8.-21.8.2011 v pavilóne A v Nitre.
Pozvánka a program sú v prílohe.

MZ_11006_02_pozvanka_A5_agrokomplex.pdf / 207,1 kB - Pozvánka
MZ_11006_02_program_Agrokomplex.pdf / 754,1 kB - Program


24.05.2011
Trackingový prieskum k projektu PIP
Tlačová správa k výsledkom kvantitatívneho prieskumu Propagačného a informačného pogramu na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku - v prílohe

TS_Trackingovy prieskum 2011.doc / 817,5 kB - TS - Výsledky prieskumu 2011


09.05.2011
Svetový deň mlieka - FESTIVALY 28.5.2011
Pri príležitosti Svetového dňa mlieka sa na Slovensku budú konať
v rámci projektu "Objav mlieko" v sobotu 28. mája 2011 v mestách Nitra, Poprad a Žilina festivaly KRAVÁL

Pozvánky na festivaly nájdete v prílohe.

kraval a2_nitra.pdf / 638 kB - Pozvánka na Kravál - Nitra
kraval a2_poprad.pdf / 641,2 kB - Pozvánka na Kravál - Poprad
kraval a2_zilina.pdf / 630 kB - Pozvánka na Kravál - Žilina


24.03.2011
20. výročie založenia SMZ
V prílohe je tlačová správa k 20. výročiu založenia Slovenského mliekarenského zväzu

TS k 20. výročiu založenia Slovenského mliekarenského zväzu.doc / 28 kB - TS k 20. výročiu založenia SMZ


14.01.2011
Pozvánka na DANUBIUS GASTRO 2011
SMZ a SZPM Vás pozývajú na návštevu stánku
OBJAV MLIEKO
na výstave Danubius Gastro 2011 v Bratislave
v dňoch 20.- 23. 1. 2011
Pozvánka v prílohe.

pozvanka_Danubius Gastro.pdf / 103,7 kB - pozvánka na Danubius Gastro 2011


30.11.2010
Prezentácie z 26.11.2010, Nitra
V prílohe sú k dispozícii prezentácie z informačného stretnutia nákupcov a prvovýrobcov mlieka 26.11.2010 v Nitre.

MF a PIP prezentácia.pdf / 1623,8 kB - Mliečny fond a PIP
Prezentacia kvantitativny prieskum 2010 [Compatibility Mode].pdf / 1007,9 kB - Kvantitatívny prieskum
PIP [Compatibility Mode].pdf / 3417,9 kB - Projekt Objav mlieko 1. a 2. rok realizácie


12.11.2010
Pozvánka prispievateľom do Mliečneho fondu
V prílohe je zverejnená pozvánka na informačný seminár pre všetkých prispievateľov do Mliečneho fondu na financovanie projektu na spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku.
Seminár sa bude konať v piatok 26. novembra 2010 v Nite.

Pozvánka na informačný seminár Nitra.JPG / 1304,8 kB - Pozvánka na 26.11.2010


07.10.2010
Prezentácie z konferencie
V prílohe sú k dispozícii prezentácie z medzinárodnej konferencie "Podpora predaja ako dôležitý nástroj na zvýšenie odbytu agropotravinárskych výrobkov"
28. 9. 2010, Bratislava


Prednáška AMC.pdf / 1674,8 kB - Prezentácia AMC - Maďarsko
AMA-Qualityprogram-advertising_email.pdf / 5408,4 kB - Prezentácia AMA - Rakúsko
GfK_Presentation_FINAL_PDF-1.pdf / 1532,4 kB - Prezentácia GfK
Prednáška Palma.pdf / 514,3 kB - Prezentácia -PALMA Bratislava
Prednáška Tesco.pdf / 1926,6 kB - Prezentácia TESCO Bratislava


02.09.2010
Konferencia 28. 9. 2010
Slovenský mliekarenský zväz Vás pozýva na medzinárodnú konferenciu
"Podpora predaja ako dôležitý nástroj na zvýšenie odbytu agropotravinárskych výrobkov"
v utorok 28. septembra 2010 v Kongresovom centre hotela Holiday Inn v Bratislave.

Pozvánka na konferenciu Podpora predaja.pdf / 334,7 kB - POZVÁNKA
Prihláška na konferenciu Podpora predaja.doc / 22 kB - Prihláška


23.06.2010
Výzva na predkladanie návrhov do výberového konania
Slovenský mliekarenský zväz a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka vyhlasujú výberové konanie na výber reklamnej agentúry na prípravu a realizáciu programu na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku.
Výzva - v prílohe.


výzva na výberové konanie-program podpory spotreby2010.doc / 27,5 kB - Výzva pre reklamné agentúry


07.05.2010
Festivaly mlieka 15., 21. a 22. mája 2010
Festivaly mlieka 15., 21. a 22. mája 2010
Pri príležitosti Svetového dňa mlieka sa uskutočnia festivaly mlieka 15. mája 2010 v Bratislave, 21. mája 2010 v Prešove
a 22. mája 2010 v Banskej Bystrici

Letáky na festivaly sú v prílohe.

MZ_1005_Mliecny_festival_KRAVAL_A5.pdf / 1012,6 kB - Plagáty na mliečne festivaly


07.05.2010
Tlačová konferencia 13.5.2010
Tlačová konferencia SMZ a SZPM pri príležitosti Svetového dňa mlieka sa bude konať vo štvrtok 13. mája 2010 v hoteli APOLLO v Bratislave.
(Pozvánka v prílohe.)

pozvanka_2010.pdf / 212,5 kB - Pozvánka na TK 13. 5. 2010


30.11.2009
ODVETVOVÁ DOHODA 2009
V prílohe je scan podpísanej Odvetvovej dohody medzi SMZ, SZPM a MP SR

strany 6 - 7


Odvetvová dohoda 20095.jpg / 117,2 kB
Odvetvová dohoda 20096.jpg / 164,9 kB


30.11.2009
ODVETVOVÁ DOHODA 2009
V prílohe je scan podpísanej Odvetvovej dohody medzi SMZ, SZPM a MP SR

strany 1 - 5

Odvetvová dohoda 2009.jpg / 145,1 kB
Odvetvová dohoda 20091.jpg / 185,1 kB
Odvetvová dohoda 20092.jpg / 165,4 kB
Odvetvová dohoda 20093.jpg / 165,1 kB
Odvetvová dohoda 20094.jpg / 198,5 kB


30.11.2009
Tlačová správa k Odvetvovej dohode
V súvislosti so zmenou legislatívy bola 30.11.2009 podpísaná nová Odvetvová dohoda medzi Slovenským mliekarenským zväzom, Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka a Ministerstvom pôdohospodárstva SR.
Tlačová správa je v prílohe.

Tlačová správa k Odvetvovej dohode 2009.doc / 24 kB - Tlačová správa k Odvetvovej dohode


20.07.2009
Nariadenie vlády SR o kvótach mlieka
Nariadenie vlády SR č. 294/2009 z 1. 7. 2009 o podmienkach prideľovania kvót mlieka

nariadenie 294 2009.pdf / 58,3 kB - Nariadenie 294/2009


18.05.2009
Tlačová konferencia 19.5.2009
Tlačová konferencia MP SR, SMZ a SZPM
pri príležitosti Svetového dňa mlieka
v utorok 19. mája 2009 o 10.00 hod.
v sále č. 12 Palace Cinemas, Aupark, Bratislava

pozvanka_TK2_upr.pdf / 857,5 kB - Pozvánka na TK 19.5.2009


14.05.2009
Festivaly mlieka 23. a 30.5.2009
Pri príležitosti Svetového dňa mlieka sa uskutočnia festivaly mlieka 23. mája 2009 v Nitre a v Košiciach
a 30. mája 2009 v Auparku v Bratislave - plagáty k jednotlivým festivalom sú v prílohe.

Mliečny festival KRAVÁL je akciou projektu na podporu spotreby mlieka a miečnych výrobkov.

Mliečny festival KOSICE.doc / 689,5 kB - Košice
Mliečny festival NITRA.doc / 640,5 kB - festival v Nitre
Mliecny_festival_KRAVAL_Bratislava.pdf / 467,6 kB - festival Bratislava


11.03.2009
Reakcia SMZ na výzvu ZO CR SR
Slovenský mliekarenský zväz reaguje na výzvu Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR zo dňa 11.3.2009

Reakcia SMZ na výzvu ZOCR.doc / 28,5 kB - Reakcia SMZ


02.03.2009
Situácia na trhu s mliekomStanovisko SMz k situácii na trhu s mliekom.doc / 31 kB - Stanovisko k situácii na trhu s mlliekom


19.01.2009
EDA Kongres, 7.-10.10.2009 v Bratislave
Zadávacie podmienky pre výber agentúry na realizáciu kongresu Európskej mliekarenskej asociácie v dňoch 7. - 10. októbra 2009 v Bratislave

Zadávacie podmienky pre realizáciu Kongresu EDA.doc / 93 kB - Zadávacie podmienky


07.11.2008
"Mliekarenský výrobok roka 2008"
V prílohe sú zverejnené podmienky a prihláška súťaže "Mliekarenský výrobok roka 2008".
Prihlášku do súťaže zašlite najneskôr do 5.12.2008 na úrad SMZ na fax 02/55410945 alebo na mail plankova@smz.sk
Odborným garantom súťaže je Výskumný ústav mliekarenský v Žiline a gestorom súťaže je Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
Hodnotenie výrobkov sa bude konať v stredu 10.12.2008 na VÚM v Žiline.

Súťaž MVR 2008.doc / 47 kB - Podmienky súťaže
Prihláška výrobok 2008.doc / 28,5 kB - Prihláška


28.08.2008
Dodatok k Odvetvovej dohode č. 1
Dodatok k Odvetvovej dohode medzi Slovenským mliekarenským zväzom a Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka podpísali predsedovia oboch zväzov dňa 21. augusta 2008 v Nitre. Scan Dodatku je v prílohe.

Dodatok OD scan (1).doc / 61,5 kB - Dodatok OD scan


04.07.2008
Stretnutie s ministerkou
Dňa 2.7.2008 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov prvovýrobcov a spracovateľov mlieka na Slovensku s ministerkou pôdohospodárstva SR Zdenkou Kramplovou - záznam je v prílohe

Pracovné stretnutie SMZ,SZPM, SPPK a PK 2. 7. 2008 na MP SR.doc / 47 kB - záznam z 2.7.2008


04.06.2008
Aktuálna situácia na trhu s mliekom
V prílohe sú aktuálne informácie k situácii na trhu s mliekom v Nemecku a EÚ v súvislosti s bojkotom dodávok mlieka do mliekarní

Situácia na trhu s mliekom 4.6.2008.doc / 24,5 kB


02.06.2008
Situácia na trhu s mliekom - máj 2008
Stanovisko Slovenského mliekarenského zväzu k situácii na trhu s mliekom v Európe

TS k situácii na trhu s mliekom Máj 2008.doc / 26 kB - Stanovisko SMZ k situácii na trhu
Blokády mliekarní v Nemecku ohrozujú zásobovanie.doc / 22 kB


28.03.2008
Zmena trendu na trhu s mliekom
Zmena trendu na trhu s mliekom - analýza trhov
Monika Wohlfarth - vedúca oddelenia pre mlieko a mliečne produkty ZMP (Centrálne miesto pre trhové a cenové informácie)

Zmena trendu na trhu s mliekom.doc / 47,5 kB - Zmena trendu - článok
Zmena trendu na trhu s mliekom gr.ppt / 259 kB - grafy


31.01.2008
"Mliekarenský výrobok roka 2007"
Titul "Mliekarenský výrobok roka 2007" získal výrobok Maslo Humenskej mliekarne a.s.

Vyhodnotenie súťaže Mlie. výrobok roka 2007.doc / 48 kB - Vyhodnotenie súťaže


09.11.2007
Odvetvová dohoda medzi SMZ a SZPM
SMZ a SZPM podpísali 8.11.2007 za účasti ministra pôdohospodárstva SR Ing. M. Jureňu Odvetvovú dohodu. Odvetvová dohoda SMZ a SZPM bola uzatvorená v zmysle znenia § 11 Zákona č. 274/2006 Z.z. o podpore v pôdohospodárstve a rovoji vidieka. Jej obsah je záväzný pre uzatvorenie zmlúv medzi prvovýrobcami a nákupcami mlieka.
Tlačová správa k Odvetvovej dohode medzi SMZ a SZPM a sprievodný list sú v prílohe. Budú zaslané poštou všetkým prvovýrobcom a nákupcom mlieka na Slovensku.

Tlačová správa-Odvetvová dohoda-final.doc / 74,5 kB - Tlačová správa k Odvetvovej dohode
Odvetvová dohoda-oskenovaná verzia.doc / 389 kB - Odvetvová dohoda
Sprievodný list k Odvetvovej dohode-oskenovaná verzia.doc / 553,5 kB - Sprievodný list k Odvetvovej dohode


14.02.2007
Mliečny fond
Slovenský mliekarenský zväz a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka s podporou Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa dohodli na vytvorení Mliečneho fondu.
Mliečny fond bude združovať finančné prostriedky od prvovýrobcov a nákupcov surového kravského mlieka vo výške 0,02 Sk za každý kilogram nakúpeného mlieka, pričom na platbe sa budú obe strany podieľať rovnakou čiastkou 0,01 Sk/kg.
Finančné prostriedky Mliečneho fondu budú použité na prípravu a realizáciu informačných a propagačných aktivít na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku.

Mliečny fond- VYZVA prvovýrobcom a nákupcom (2).doc / 34 kB - Výzva prvovýrobcom a nákupcom mlieka


16.01.2007
Vyhodnotenie súťaže "Mliekarenský výrobok roka 2006"
Absolútnym víťazom súťaže "Mliekarenský výrobok roka 2006" sa stal Tatranský Rival - polomäkký zrejúci plnotučný syr výrobcu Tatranská mliekareň a.s., Kežmarok.

Titul Obal mliekarenského výrobku za rok 2006 získala kolekcia výrobkov Apetito Kidiboo výrobcu Milex Nové Mesto n/Váhom a.s. a Liptovská mliekareň a.s.
Sprava o suťaži VR 2006.doc / 26 kB - Správa hodnotiacej komisie
vyhodnotenie súťaže 2006.xls / 19,5 kB - Listina víťazných výrobkov


09.06.2006
15. výročie SMZ
Členovia Slovenského mliekarenského zväzu si v stredu 24. mája 2006 v Bratislave spolu s hosťami a priateľmi pripomenuli 15. výročie založenia SMZ, ako najstaršej samosprávnej organizácie poľnohospodársko- potravinárskeho komplexu.

Oslava 15.výročia založenia SMZ.doc / 30,5 kB - 15. výročie SMZ


05.06.2006
Mliečna cesta, 26. - 28. máj 2006
"Mliečna cesta" - projekt pri príležitosti Svetového dňa mlieka a na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov sa konal v dňoch 26. - 28. máj 2006 v Košiciach, Banskej Bystrici a v Bratislave.
Mliečne výrobky na podujatia poskytli mliekarenské spoločnosti: Bryndziareň a syráreň s.r.o., Danone spol. s r.o., Euromilk a.s., Friesland Slovensko a.s., Gemerská mliekareň s.r.o., Humenská mliekareň a.s. I.Wittmann & Syn s.r.o., Levické mliekarne a.s., Liptovská mliekareň a.s., Milex Nové Mesto n/V a.s., Milk-Agro s.r.o., Milsy a.s., Orava-Milk z.z., Rajo a.s., Tatranská mliekareň a.s.

Svetový deň mlieka na Slovensku 2006.doc / 28,5 kB - Mliečna cesta - správa


22.05.2006
Svetový deň mlieka na Slovensku
Slovenský mliekarenský zväz poriada pri príležitosti Svetového dňa mlieka na Slovensku Mliečnu cestu
26. mája 2006 v Košiciach pri OC Cassovia od 16.00 hod.
27. mája 2006 v Banskej Bystrici v Parku pod pamätníkom SNP
28. mája 2006 v Bratislave v Sade Janka Kráľa

mliecna cesta_tlacova sprava (1).doc / 567 kB - Mliečna cesta - tlačová správa
mliecna_cesta.pdf / 675,9 kB - Mliečna cesta - plagátužívateľ 

heslo